Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

REkrutacja

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1/R/2023

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży

z dnia 9 stycznia 2023 r.

 

w sprawie: ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci
i Młodzieży

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1082 i 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny  2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w  Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej i w Szkole Podstawowej w Kokuszce dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Wierchomli Wielkiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I  szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci
i Młodzieży , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży .

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ……../2023

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży

z dnia … 2023r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25.01.2023 r.

10.02.2023 r.

1500

Składanie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja

13.02.2023 r.

21.02.2023 r.

1500

Składanie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz  z dokumentami
 i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

22.02.2023 r.

24.02.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

27.02.2023 r.

900

Opublikowanie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych.

28.02.2023 r.

03.03.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

 

09.03.2023 r.

900

Opublikowanie w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej list dzieci przyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

01.06.2023 r.

07.06.2023 r.

1500

Składanie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz  z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

09.06.2023 r.

12.06.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

13.06.2023 r.

900

Opublikowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych.

14.06.2023 r.

15.06.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

19.06.2023 r.

900

Opublikowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych list dzieci przyjętych.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OA-12/2023

Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

z dnia 2 stycznia 2023r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

01.02.2023 r.

21.02.2023 r.

1500

Składanie w szkole podstawowej podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz  z dokumentami
i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

22.02.2023 r.

24.02.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

27.02.2023 r.

900

Opublikowanie w szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do klasy I
w szkoły podstawowej

28.02.2023 r.

03.03.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do klasy I  szkoły podstawowej

 

09.03.2023 r.

900

Opublikowanie w szkole podstawowej list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

01.06.2023 r.

07.06.2023 r.

1500

Składanie w szkole podstawowej podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz  z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 

09.06.2023 r.

 

12.06.2023 r.

 

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

13.06.2023 r.

900

Opublikowanie w szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do klasy I
w szkoły podstawowej

14.06.2023 r.

15.06.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do klasy I  szkoły podstawowej

 

19.06.2023 r.

900

Opublikowanie w szkole podstawowej list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

31505