Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Kalendarz roku szkolnego

Treść

KALENDARZ SZKOLNY
NA ROK 2021/2022

Zaplanowane zadania

Termin

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

17 - 30 stycznia  2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2021,

12 listopada 2021,

25 – 26 listopada 2021,

2 maja 2022,

24 maja - 26 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty

język polski   - 24 maja 2022r.

matematyka  - 25 maja 2022r.

język obcy     - 26 maja 2022r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

Wakacje

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

9273