Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Szkolny zestaw programów nauczania

Treść

 

I ETAP EDUKACYJNY – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł Programu

Autor

Klasa

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach
I – III.

J. Faliszewska

I

Juka - 91

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach
I – III.

J. Faliszewska

II

JUKA/MAC

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na miarę.

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej.

T. Janicka - Panek

B. Bieleń

H. Małkowska - Zegadło

III

Nowa  Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego - I etap edukacyjny.

D. Sikora – Banasik

I, II, III

Nowa Era

Religia

W drodze do Wieczernika.

Program nauczania religii w klasach I – III.

Red.  ksiądz P. Goliszek

I, II, III

Gaudium

 

 

II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV-VIII

 

Przedmiot

Tytuł Programu

Autor

Klasa

Wydawnictwo

Język polski

Między nami.

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.

J. Piasta – Siechowicz,

A. Łuczak, A. Murdzek,

E. Prylińska

IV, V, VII,VIII

GWO

Między nami.

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kl. V – VI.

J. Piasta-Siechowicz,

A. Łuczak, A. Murdzek,

E. Prylińska

VI

GWO

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego.

K.  Niedźwiedź,

 J. Sochaczewska-Kuleta,

 D. Wosińska,

IV, V, VI, VII,

VIII

Nowa Era

Język niemiecki

Meine Deutschtour VII – VIII

Program nauczania języka niemieckiego.

E. Kościelniak - Walewska

M. Kosacka

VII - VIII

Nowa Era

Historia

Wczoraj i dziś.

Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

T. Maćkowski

IV, V, VII, VIII

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Program nauczania ogólnego historii

i społeczeństwa dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

T. Maćkowski

 VI

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki.

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

IV, V, VI, VII, VIII

Nowa Era

Fizyka

To jest fizyka.

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

M. Braun

W. Śliwa

 

Nowa Era

Przyroda

Tajemnice przyrody.

Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej.

J. Golanko

IV, VI

Nowa Era

Biologia

Puls życia.

Program nauczania biologii w szkole podstawowej.

A. Zdziennicka

 V, VII, VII

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa.

Program nauczania geografii w szkole podstawowej.

M. Tuz

B. Dziedzic

V, VII, VIII

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery.

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

T. Kulawik

M. Litwin

VII, VIII

Nowa Era

Technika

Jak to działa.

Program nauczania techniki w szkole podstawowej.

L. Łabecki

M. Łabecka

IV, V

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Jak to działa.

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki

 VI

Nowa Era

Informatyka

Lubię to.

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Michał Kęska

IV, V, VII, VIII

Nowa Era

Religia

Poznaję Boga w Niego wierzę.

Program nauczania religii w klasach IV – VI.

 Red. ksiądz

W. Janiga

IV, V, VI,

Gaudium

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem.

Program nauczania religii dla klas VII – VIII szkoły podstawowej.

Red. ksiądz

P. Mąkosa

VII – VIII

Gaudium

Plastyka

Do dzieła.

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII

szkoły podstawowej.

J. Lukas,

K. Onak,

M. Ipczyńska,

N. Mrożkowiak

IV, V, VII

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła.

Program nauczania plastyki w klasach IV – VI.

J. Lukas, K. Onak

VI

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki.

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej.

M. Gromek

G. Kilbach

IV, V, VII

Nowa Era

Muzyka

I gra muzyka.

Program nauczania ogólnego  muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek

G. Kilbach

VI

Nowa Era

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV- VIII szkoły podstawowej.

S. Żołyński

IV, V, VI, VII,

VIII

Wydawnictwo Oświatowe

FOSZE

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.

Program nauczania do przedmiotu

wychowanie do życia w rodzinie.

T. Król

VI

RUBIKON

WOS

Dziś i jutro.

Program nauczania WOS w klasie VIII

B. Furman

VIII

 

Nowa Era

Doradztwo zawodowe

Autorski program nauczania WSDZ

A. Kościółek

VII, VIII

---------------------

EDB

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

J. Słoma

VIII

Nowa Era

9271