Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Kilka słów o naszej szkole

Treść

Misja szkoły "Dobre wychowanie, rzetelna wiedza, świetna zabawa"

 

Jesteśmy małą, wiejską szkołą, która tworzy przyjazną i bezpieczną atmosferę. Szkołę, dającą każdemu dziecku możliwość osiągnięcia sukcesu, uczącą samodzielności myślenia i działania, rozwijającą zdolności świadomego kierowania własną edukacją, dobrze przygotowującą do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym. Stwarzamy warunki do współdziałania w zespole, wzajemnego wspierania się i pomocy w trudnych sytuacjach zadaniowych. Szkoła Podstawowa w Wierchomli to nasza szkoła – „nasza”, ponieważ chcemy, aby była ona dla wszystkich ważnym, przyjaznym i ciepłym miejscem. Tutaj Młody Człowiek nie jest anonimowy, w małym zespole klasowym ma prawo do indywidualnego traktowania, rozwijania swoich uzdolnień i nauki na najwyższym poziomie. Bezpieczne środowisko, rodzinna atmosfera sprzyjają temu procesowi. Już od punktu przedszkolnego oferujemy dzieciom nauczanie  nauczania języka angielskiego, a od kl. I  zajęcia z wykorzystaniem komputera, zróżnicowane zajęcia ruchowe w terenie, w sali gimnastycznej oraz lekcje prowadzone wg nowatorskich rozwiązań metodycznych. Placówka tętni życiem – organizujemy konkursy, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, przedstawienia na małej – szkolnej teatralnej, scenie. W czasie pozalekcyjnym dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i indywidualnych zdolności na warsztatach i kółkach. W placówce działają koło recytatorsko- teatralne, koło – taneczne, koło przyrodnicze,  koło matematyczne, koło polonistyczne oraz inne wynikające z potrzeb szkoły. Nasi reprezentanci z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym i powiatowym. Nasza szkoła jest mała, ale niezwykle aktywna, pełna pomysłów i inicjatyw. Kultywujemy narodowe i środowiskowe tradycje oraz przygotowujemy dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Organizujemy wiele uroczystości z udziałem dyrekcji, rodziców i starszych mieszkańców wsi. W naszej szkole odbywają się "Jasełka Bożonarodzeniowe" połączone ze spotkaniem przy wigilijnym stole, apele okolicznościowe i akademie np. z okazji "Dnia Nauczyciela", „Święta Odzyskania Niepodległości”, "Dnia Babci  i Dziadka", Dnia Ziemi, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka, które wprowadzają wszystkich w nastrój świąteczny, wesoły i przyjemny. Szczególną atmosferę tworzą piękne stroje, gra aktorska uczniów, a także oprawa muzyczna, scenografia oraz poczęstunek zawsze zorganizowany przez rodziców. Wszystko to powoduje, że ten nastrój skłania do zacieśnienia przyjaźni i wzajemnej współpracy. Dzięki staraniom Pani Dyrektor stale poprawia się baza techniczna szkoły. Dokonywane są zakupy nowego sprzętu komputerowego, doposażane są sale lekcyjne, sala gimnastyczna, plac zabaw oraz szkolna kuchnia. Grono pedagogiczne wraz z uczniami stara się o estetyczny wygląd naszej placówki i miłą atmosferę w salach i na korytarzach. Ponieważ jesteśmy bardzo kameralną szkołą, wspólnie z rodzicami zabiegamy o to, by panowała w naszej placówce prawdziwie rodzinna atmosfera. Bierzemy udział w projektach unijnych rozwijających zdolności i umiejętności naszych uczniów.

W naszej szkole szybko płynie czas, tutaj wszyscy są uczestnikami i jednocześnie twórcami edukacyjnej rzeczywistości wprowadzającej młodego człowieka w świat nieprzemijających wartości i ideałów – a to przecież niezwykle ważne.

9271