Dziś są imieniny:

Kilka słów o naszej szkole


"Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej"


„Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej” Jesteśmy małą, wiejską szkołą która tworzy szkołę przyjazną i bezpieczną, dającą każdemu dziecku możliwość osiągnięcia sukcesu, uczącą samodzielności myślenia i działania, rozwijającą zdolności świadomego kierowania własną edukacją, dobrze przygotowującą do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym. Stwarzamy warunki do współdziałania w zespole, wzajemnego wspierania się i pomocy w trudnych sytuacjach zadaniowych. Szkoła Podstawowa w Wierchomli to nasza szkola– „nasza” ponieważ chcemy, aby była ona dla wszystkich ważnym, przyjaznym i ciepłym miejscem. Tutaj Młody Człowiek nie jest anonimowy, w małym zespole klasowym ma prawo do indywidualnego traktowania, rozwijania swoich uzdolnień i nauki na najwyższym poziomie. Bezpieczne środowisko, rodzinna atmosfera sprzyjają temu procesowi. Od klasy zarowej oferujemy Dzieciom program nauczania języka angielskiego, zajęcia z wykorzystaniem komputera, zróżnicowane zajęcia ruchowe – na pływalni, w terenie, w sali gimnastycznej oraz lekcje prowadzone wg nowatorskich rozwiązań metodycznych. Placówka tętni życiem – organizujemy konkursy, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, przedstawienia na małej – szkolnej teatralnej, scenie. W czasie pozalekcyjnym Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i indywidualnych zdolności na warsztatach i kółkach. W placówce działają koło recytatorsko – taneczne, koło przyrodnicze, koło historyczne, koło matematyczne, koło polonistyczne koło informatyczne. Nasi reprezentanci z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym. Nasza szkoła jest mała, ale niezwykle aktywna, pełna pomysłów i inicjatyw. Jesteśmy szkołą kultywującą narodowe i środowiskowe tradycje oraz szkołą, która przygotowuje dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Organizujemy wiele uroczystości z udziałem dyrekcji, rodziców i starszych mieszkańców wsi. Odbywają się "Jasełka Bożonarodzeniowe" połączone z szkolnym spotkaniem przy wigilijnym stole, apele okolicznościowe "Dzień Nauczyciela" „Święto Odzyskania Niepodległości”, "Dzień Babci i Dziadka", które wprowadzają wszystkich w nastrój świąteczny, wesoły i przyjemny. Szczególną atmosferę tworzą piękne stroje, gra aktorska uczniów, a także oprawa muzyczna, scenografia oraz poczęstunek zawsze zorganizowany przez rodziców. Wszystko to powoduje, że ten nastrój skłania do zacieśnienia przyjaźni i wzajemnej współpracy. Dzięki staraniom Pani Dyrektor stale poprawia się baza techniczna szkoły, dokonywane są zakupy nowego sprzętu komputerowego, doposażane są sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica oraz szkolna kuchnia, grono wraz z uczniami stara się o estetyczny wygląd naszej placówki i miłą atmosferę w salach i na korytarzach. Ponieważ jesteśmy bardzo kameralną szkołą, wspólnie z rodzicami zabiegamy o to, by panowała w naszej placówce prawdziwie rodzinna atmosfera. Bierzemy udział w projektach unijnych rozwijających zdolności i umiejętności naszych uczniów. W naszej szkole szybko płynie czas, tutaj wszyscy są uczestnikami i jednocześnie twórcami edukacyjnej rzeczywistości wprowadzającej młodego człowieka w świat nieprzemijających wartości i ideałów – a to przecież niezwykle ważne .Galeria


Polecane strony

banner_6latek_malopolska banner_6latek_malopolska